Een Mann mit Charakter – 1986

Een Mann mit Charakter – 1986
Opa ward verköfft – 1987De Schelm vun Möölbrook – 1986